România trebuie să-și asigure suveranitatea energetică. Prin urmare, se va continua folosirea combustibililor fosili și hidrocarburilor (cărbune, gaz, petrol), energiei hidro, nucleare, eoliene și solare. Prioritatea strategică va fi extragerea gazelor naturale și a țițeiului din zăcămintele existente.

Finalizăm proiectele de modernizare a sistemului energetic național de transport al energiei electrice (Transelectrica), pentru a crește capacitatea de preluare a puterii generate de sursele regenerabile (biomasă, fotovoltaice, eoliene, hidro și pe bază de hidrogen). Construim hidrocentrala de pompaj Tarnița (1000 MWh), finalizăm lucrările la toate hidrocentralele în curs de construire și dublăm capacitatea de înmagazinare în depozitele subterane.

Finalizăm lucrările la centralele pe gaze de la Iernut și Brăila în primii patru ani de guvernare și construim capacități noi pe gaze în ciclu combinat la Ișalnița, Turceni și Mintia în următorii trei ani, pentru a asigura o producție excedentară de energie electrică cu o putere netă disponibilă de cel puțin 10 000 de MW. De asemenea, finalizăm investiția la cele două noi reactoare de la Cernavodă în următorii 4-6 ani și păstrăm funcționale capacitățile de producție pe cărbune de la Rovinari și Turceni.

Industriile petrochimică, siderurgică, producătoare de materiale de construcții, mijloace de transport, utilaje agricole și industriale vor beneficia de facilități fiscale, în timp ce exportul unor resurse va fi interzis temporar, iar prelucrarea materiilor prime va fi obligatorie.

Condiționăm achizițiile de echipamente și tehnică militară de mecanisme off-set viabile, pentru a relansa industria națională de apărare.

Principalul scop al acestor măsuri și acțiuni, împreună cu stimularea industriei farmaceutice naționale, promovarea tehnologiilor industriale de înaltă performanță și a produselor cu valoare adăugată ridicată este crearea de locuri de muncă bine remunerate.

Ministerul Economiei va gestiona deșeurile organice și anorganice ca pe orice altă resursă a României într-un model de economie circulară pentru reducerea la minim a deșeurilor.

Separăm distribuția de utilități (eliminăm monopolul) de furnizare, inclusiv prin interzicerea deținerii de către același acționar majoritar, dacă nu este statul. Multe abuzuri ale firmelor străine care dețin distribuția ar fi astfel înlăturate.