Înființăm un program național în cadrul căruia vor fi prelucrate (primar, secundar, terțiar) bogățiile naturale, cum ar fi mineralele, apele, petrolul, gazele, aurul și metalele rare din subsol, precum și pădurile, plantele și alte elemente care fac parte din bogăția națională.

Resursa financiară produsă de fiecare bogăție în parte va fi evidențiată public, zi de zi, ca parte a Fondului Suveran de Investiții, după modelul Norvegiei.

Fondul Suveran de Investiții va fi responsabil pentru administrarea resurselor naturale ale României, plasarea sumelor colectate în investiții cu risc scăzut în afara țării, acoperirea deficitului la fondul de pensii din câștigurile obținute și investiții în domenii cheie de interes național (energie, siderurgie, metalurgie șamd). Fondul Suveran de Investiții va fi organizat sub forma unui fond de stat ce poate fi capitalizat din banii contribuabililor români, permițându-le acestora să devină acționari.

Statul român va fi deținătorul pachetului majoritar de acțiuni la companiile din domeniile strategice, precum și la cele care prelucrează bogățiile naturale, iar cetățenii români vor avea acces facil și drept de preempțiune la cumpărarea de acțiuni în aceste companii.

Pachetele majoritare de acțiuni OMV-Petrom și ale altor companii strategice vor fi recuperate treptat, prin intermediul unei despăgubiri corecte, după ce se va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale, inclusiv a celor de la vânzare.