Respectăm voința românilor: Parlamentul României va avea maximum 300 de parlamentari.

Guvernul României va avea un număr maxim de 12 ministere, ale căror sedii centrale vor fi transferate treptat în Palatul Parlamentului. Guvernul va avea un număr maxim de 50 de secretari de stat.

Reducem drastic numărul de membri de partid din administrația publică locală și centrală prin scăderea cu două treimi a numărului total de unități administrativ-teritoriale și a numărului instituțiilor publice. Bucureștiul va avea o singură administrație, care va include și actualele localități din Ilfov. Pentru fiecare localitate cu mai mult de 1.000 de persoane se va menține un birou informatizat de lucru cu cetățenii.

Transformăm în Direcții din cadrul altor structuri ale statului organisme de control precum ASF, ANRE, Consiliul Concurenței etc.

Majorăm salariile cadrelor didactice, ale cadrelor medicale, ale angajaților din Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Apărării Naționale astfel încât acestea să fie la același nivel cu cele din mediul privat. Sporurile și alte suplimente salariale se vor include în salariul de bază, iar acestea se vor lua în considerare la determinarea pensiei bazate pe contributivitate.

Promovăm o relație mai bună între cetățeni și instituțiile statului prin integrarea tehnologiei în toate procedurile administrative disponibile cetățenilor români.

Depolitizăm administrația publică locală și centrală.

Reintroducem obligativitatea ca prefecțiii și alte categorii de funcționari să nu aibă afiliere politică.

Implementăm un sistem de recrutare a conducerii instituțiilor și întreprinderilor publice pe bază de concurs. Stopăm fenomenul interimatelor în aceste unități.

Implementăm programe de formare și dezvoltare profesională obligatorii pentru funcționarii publici, adaptate la nevoile postului, precum și evaluarea periodică a acestora. Promovarea în instituții se va realiza pe criteriul ierarhiei competențelor.